Bedriftsfilosofi
Tilbud av tjenester
Prissetting av våre tjenester

 

BYGGPROSJEKTERING.

Fase1
Idéskisser frem til byggemeldingstegninger.( Planer, snitt, fasader 1:100)
Illustrasjonstekniske tjenester eat.
Byggemelding komplett med nødv. nabovarsler
Energikontroll
Budsjettkontroll
Prosjekteringskontroll, kontrollplaner / sjekklister.

Fase 2
Utarb. arbeidstegninger. ( Planer, snitt, fasader 1:50)
Detaljtegninger.( Byggedetaljer.)
Systemtegninger ( Skjemategninger.Rombehandl.,Dører, vinduer, beslag.)
Byggebeskrivelse i hht. NS 3420 ( Ny utg.)
Anbudsarbeider. (Anbudsutsend./ innhenting / Vurdering og innstilling / Kontrahering.)

Fase 3
Oppfølging i hht. tegninger / byggebeskrivelse.
Byggemøter, oppfølging av prosjektering.
Oppfølging av kontrollplaner, sjekklister.
Befaringer byggeplass frem til overtagelsesbefaring,
rapportering.
FDV brukermanual.

 

BYGGADMINISTRASJON.

Byggeledertjeneste ( Leder byggemøter, samordner aktivitetene på byggeplass.
Fremdriftsplaner mm., endringsoversikter, økonomiske oversikter.)
( På eneboliger utføres denne tjeneste som oftest av entreprenør.)

 

BYGG KONSULENTTJENESTER.

Prosjektering av byggkonstruksjoner i stål, aluminium, tre og betong.
Dimensjoneringsarbeider.
Branndokumentasjon, brann - innstrukser., oversiksplaner.

 

SAMORDNINGSTJENESTER.

Samordning av konsulenttjenester. ( VA, VVS,EL. oa.)

 

AREALPLANER.

Utarbeidelse av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner.
Oppfølging av meldingsrutiner.
Utredningsarbeider

 

ILLUSTRASJONSTEKNIKK

1) Utarbeidelse av illustrasjoner.

  1. Manuelt utarbeidede skisser, fargesatt med tusj
  2. Manuelt utarbeidede skisser, fargesatt som aquarell
  3. Data assistert illustrasjon, fargebilder
  4. Data assistert illustrasjon, video begrenset rom
  5. Data assistert illustrasjon, video ubegrenset rom

2) Element design.

  1. Utarbeidelse av element illustrasjoner.
  2. Utarbeidelse av optiske element illustrasjoner.

3) Total presentasjoner.

  1. Salgsmateriell – enkelt produkt - kataloger
  2. Produkt informasjon.
  3. Tekstinformasjon kombinert i illustrasjoner.

 

 

 
  Tilbake til forsiden    
 

ETABL. 1989 - Google+