Bedriftsfilosofi
Tilbud av tjenester
Prissetting av våre tjenester

 

Våre forespørsler om tjenester behandles alltid individuelt og fra prosjekt til prosjekt. Vi ser derfor ingen hensikt i at timehonorarpriser skal være avgjørende for tjenestekostnaden på et prosjekt. Vi arbeider normalt ikke under fastpris, men når bygningstypen er kjent, kan slike tilbud gis. Vårt prinsipp er å gi prisoverslag i hht oppdragsgivers beskrivelse og ønsker.

Utfra disse ønsker gir vi kunden et estimat på hva han kan forvente at våre tjenester vil koste, og under hvilke forutsetninger. Vi har også pålagt odd en opplysningsplikt og status nå 70 – 80 % av vårt honorar er benyttet. Slike tilbud er basert på erfaring og kalkulasjonsunderlag firmaet besitter.

 


 
  Tilbake til forsiden    
 

ETABL. 1989 - Google+