Bedriftsfilosofi
Tilbud av tjenester
Prissetting av våre tjenester

 

Målsettinger og utvikling.
Firmaets primærvirksomhet er å løse oppgaver innen arkitektur og byggeteknikk på et faglig godt nivå og ved hjelp av de til enhver tid tilgjengelige elektroniske hjelpemidler innenfor bedriftens økonomiske rammer.
Firmaets sekundærvirksomhet er å drive eiendomsutvikling i egen regi gjennom de eiendomsselskaper firmaet er aktivt medeier i.

Det er et overordnet mål å drive firmaet på en bedriftsøkonomisk forsvarlig måte, og nå de årsbudsjetter som til enhver tid er fastsatt av ledelsen.

Det forutsettes at firmaets ansatte gjennomgår aktuelle fagkurs og deltar på seminarer, studieturer etc. for så langt mulig holde seg faglig oppdatert og nyttiggjøre seg ny kunnskap i det daglige virke.

 

Kundepolicy.
Vårt firma har som policy å yte kunden den beste service kan klare, levere fagmessige gode løsninger og at våre arkitekt og byggtekniske konsulenttjenester skal gi kunden den trygget han trenger for sikker gjennomføringen av sitt prosjekt / løsning på sin oppgave.

Vårt arbeid skal bære preg av at vi nytter det nyeste innen teknologi gjennom bruk av data, programvare og øvrige elektroniske tjenester.

 

Vårt motto er: Din oppgave – vår utfordring!

 


 
  Tilbake til forsiden    
 

ETABL. 1989 - Google+