Forprosjekter
Konkurranser
Arealregulering
Fritidsboliger
Boliger
Industri/Næringsbygg
Kontor forretningsbygg
Offentlige bygg
Illustrasjonsteknikk
Andre prosjekter/oppgaver

 

Bolighus

B-250
Forprosjekt av ny enebolig i Sandefjord, tidligfase. Bygget tenkt utført i mur, betong og stål. Tomt ca. 1,8 mål,
bygget ca 500 BRA.

 

 


 

 

 

B-226
Forslag til bebyggelse av et mindre boligfelt i Sandefjord. Tidlig idéfase. Tanken om at ny omkringliggende
bebyggelse ikke skal konkurrere med eksisterende enebolig i klassisk stil, samtidig som de skal reflektere.
Topografien i området. Tomene er på ca. 1 mål og eneboligene inntil ca 250 m2 BRA.


 

Tre tomannsboliger i felt, forprosjekt.
 

 

B-256
Idéskisse prosjekt, 10 stk leiligheter i Sandefjord sentrum. Idé og ønske fra oppdragsgiver å gi boligbyggene et etterliknet uttrykk fra skipperhusstilen, samtidig som de i volum er tilpasset omgivelsene.

 
  Tilbake til forsiden    
 

ETABL. 1989 - Google+