Historikk
Ansatte

 

Arkon Arkitekt og Ingeniør kontor ble etablert 1. oktober 1989 i Sandefjord som et enkeltmanns-foretak av arkitekt og ingeniør Birger Tveiten. Han har praksis som byggteknisk konsulent og arkitekt siden 1982 og har formell utdanning fra Trondheim Ingeniørhøyskole, Bedriftsøkonomisk Institutt og Norges Tekniske Høyskole (i dag NTNU ). Han har praksis som byggteknisk konsulent on shore/off shore, salgskonsulent typehusbransjen, arkitekt, prosjektutvikler og prosjektleder innen industri og boliger, boligfelt.

Firmaet drives til daglig av grunnlegger, Birger Tveiten. Fra tid til annen har firmaet ansatte eller leier inn kompetent fagpersonell på prosjekt.

Fra oppstart og frem til april 1994 hadde firmaet ” hjemmekontor”

I 1994 ble Arkon en del av kontorfelleskapet "Thor Gruppen" beliggende på Thorøya i Sandefjord.

I 1999 dannet Arkon i sammen med tre andre firmaer fra Tor Gruppen et nytt fellesskap, Kontorfellesskapet K4 med beliggenhet i sentrum av Sandefjord.

Adresse
Vår adresse er Jernbanealleén 33, 3210 Sandefjord. Vi har kontorer i bakre fløy av det historiske holtellet i Sandefjord, Atlantic Hotell.

Åpningstider
Våre telefontider er fra Kl. 09.00 til Kl. 18.00 alle hverdager på telefon 93028950.
Utenom kontortid gis beskjed på telefonsvarer.

Arbeidsområde og firmastrategier
Som firmanavnet antyder, arbeider firmaet innfor fagområdene arkitektur og byggeteknikk.
Innen arkitektur utføres oppgaver innen arealplanlegging, nybygg – tilbygg og rehabilitering innen hytter, boliger, forretning / industri og offentlige bygg. Kontoret leverer tilleggstjenester innen illustrasjonsteknikk.
Av bygningsteknikk utføres statiske beregninger, masseberegninger, byggebeskrivelser og budsjetteringer.

Kontoret har gjennom praksis favnet bredt hva type oppgaver angår, men på bakgrunn av de siste års virksomhet, kan det hevdes at vi har spesielle forutsetninger for planlegging av barnehager.

Våre forespørsler om tjenester behandles alltid individuelt og fra prosjekt til prosjekt. Vi ser derfor ingen hensikt i at timehonorarpriser skal være avgjørende for tjenestekostnaden på et prosjekt. Vi arbeider heller ikke under fastpris. Vårt prinsipp er å gi prisoverslag i hht oppdragsgivers beskrivelse og ønsker.
Utfra disse ønsker gir vi kunden et estimat på hva han kan forvente at våre tjenester vil koste, og under hvilke forutsetninger. Vi har også pålagt oss en opplysningsplikt og status når 70 – 80 % av vårt honorar er benyttet.

Våre kunder er det til enhver tid gjeldene åpne marked. Kontoret har formelt ingen faste kunder, men vi registrerer at flere av ”gamle” kunder kommer tilbake.

Vårt nedslagsfelt er Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Øst Agder. Enkelte oppdrag har også vært utenlands i hhv. Sverige, Danmark og Østerrike.

Vårt firma har som policy å yte kunden den beste service, levere fagmessige gode løsninger og at våre arkitekt og byggtekniske konsulenttjenester skal bære preg av at vi nytter det nyeste innen tekonologi
gjennom bruk av data, programvare og øvrige elektroniske tjenester.

Det er også et mål å holde budsjetter, enten det gjelder våre honorarer eller prosjektkostnader for det enkelte prosjekt.

Noen referanser:
Kontoret har siden oppstart gjennomført nær 300 prosjektoppgaver totalt innen nybygg og rehabilitering, boliger, kontor, industribygg og offentlige bygg. Kontoret har også hatt flere oppdrag innen areal regulering. En del av oppdragene har vært byggteknisk konsulentvirksomhet. Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 innen arkitektur og byggeteknikk.

Eksempler på prosjekter:
Oslo kommune, Stortorvet 2, Rehabilitering. Prosjektleder for arkitektkontoret Anker & Hølaas AS 1989
Statsbygg – Rehabilitering tollstedet i Sandefjord. 1992
Statens vegvesen – Ombygging biltilsynet i Sandefjord. 1992
Stokke kommune, Kirke og 3 avd. barnehage, totalprosjektering. 1993
Danmark, Veijle, Århus - Tilbygg enebolig.
Sverige, Sundbrø, Gøteborg - Tilbygg sommerstue.
Østerrike, 4 stk tomannsboliger, Tyroler stil.
Sandefjord kommune – Tilbygg spesialbarnehage 1994
Sande kommune, Sande ungdomskole. Forprosjekt – konkurranse 1995
Sandefjord – Graphitech – Nytt lager og kontorbygg 1998
Sandefjord – Gjekstad huseierforening – Nye takkonstruksjoner, terrasser mm. 2000
Posten Norge – Ny postterminal i Stokke kommune, arkitekt under oppføring 2001
Ski kommune – 2 stk. 4 avd. barnehager. 2004
Re Kommune – 4 avd. barnehage, tilbygg / ombygging. 2005
Re Kommune – 4 avd. barnehage, tilbygg / ombygging. 2006
Re Kommune – 4 avd. barnehage, tilbygg / ombygging. 2007
Spydeberg Kommune – Ny brannstasjon og driftsbygning. 2008

Kontoret har siden starten i 1989 prosjektert alle typer boliger, fritidsboliger, eneboliger, boligfelt, rekkehus mv.

Sandefjord  2008

 
  Tilbake til forsiden    
 

ETABL. 1989 - Google+